Innsyn i økologisk risikovurdering av fremmede arter 2017/2018

I juni 2018 skal Artsdatabanken lansere en ny utgave av «Fremmede arter i Norge – med Norsk svarteliste». Nå åpner vi for innsyn i de foreløpige økologiske risikovurderingene. Hensikten med innsynet er å øke kunnskapsgrunnlaget for vurderingene. Vi ønsker innspill fra alle som har utfyllende og relevant kunnskap om fremmede arter i Norge. Innsynet er åpent fra mandag 11. desember kl. 12 (gjelder for alle artsgrupper unntatt karplanter – innsynet i vurderingene av karplanter åpner mandag 8. januar kl. 12).

Vurdering av de fremmede arters økologiske risiko blir gjort av 12 ekspertkomitéer som til sammen har 54 eksperter. Hver komité har en ansvarlig leder og arbeidet er kontraktsfestet med den institusjonen ekspertkomitélederen tilhører.

Fristen for å sende inn innspill er torsdag 1. februar 2018 for alle artsgrupper, unntatt karplanter. Fristen for karplanter er 8. februar 2018.

    1. Velg artsgruppe fra listen.
    2. Skriv inn navn på art (eller slekt) i tekstfeltet «Søk art/slekt». Art kan også velges fra listen under, som viser maksimum 30 arter. Gå til «Se vurdering».
    3. Nederst i de foreløpige vurdering finner du skjemet «Tilbakemelding på vurdering». Fyll inn navn, e-postadresse og skriv din kommentar. Når du har sendt tilbakemelding vil du motta en e-post hvor du blir bedt om å bekrefte e-postadressen. Alle innspill behandles av lederen av den aktuelle ekspertkomiteen i dialog med Artsdatabanken.

Hvis du ønsker å gi en tilbakemelding som ikke er relatert til en spesifikk art gjøres det via epost.

Velg art

Velg artsgruppe

Søk art/slekt (bruk norsk eller vitenskapelig navn)
Norsk navn Vitenskapelig navn
      Laster...
NB: Bruk «Søk art/slekt» for å redusere antall treff.